Přijímací řízení

Přijímací řízení žáků a uchazečů do prvních ročníků školního roku 2022/2023 Středního odborného učiliště Svitavy je v souladu s § 59 – 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve zně

Číst více

Instagramový profil školy

Chcete dostávat nejnovější informace? Sledujte náš nový profil na instagramu

Číst více

Projektový den

Ve čtvrtek 16. prosince 2021 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy projektový den. Žáky ze ZŠ Felberova Svitavy jsme seznámili s nářadím, výkresy a hotovým finálním výrobkem. Postupně jsme dětem přiblížili práci s kovem. Každý si vyvrtal a zahl

Číst více

Zkoušky svařování v ochranné atmosféře

Ve středu 1. prosince proběhly v SOU Svitavy úspěšné zkoušky svařování v ochranné atmosféře metodou MAG pro naše žáky 3. ročníku obor strojní mechanik.

Číst více