Volba „Školské rady v Středním odborném učilišti Svitavy „

Volby do Školské rady se budou konat 15. června 2021 od 8:00 hod. v budovách školy Nádražní, R. Kloudy i Alešova. Volit se bude zástupce pedagogických pracovníků (volí pedagogičtí zaměstnanci školy) a zástupce zletilých žáků a žáků nezletilých (rodiče).

Číst více

Čestné prohlášení o absolvování antigenního testu

Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 3. 5. 2021 mohou žáci při vstupu do provozovny (holičství, kadeřnictví, …) nebo amatérští sportovci mladších 18 let při sportovní přípravě organizované sportovními svazy, ve vybraných krajích doložit negativní v

Číst více

Praktické maturitní zkoušky v SOU Svitavy

V tomto týdnu probíhají na naší škole praktické maturitní zkoušky. I v tomto složitém období jsme termín zkoušek nemuseli přesunovat, protože probíhala distanční i individuální výuka. Maturanti se s nelehkými podmínkami vyrovnali dobře, protože už teď vím

Číst více